پرویز فنی زاده سایت اکتو

معرفی بازیگر موردعلاقه

۱- پرویز فنی‌زاده، مردی که استاد زاده‌ شد.فیلم اوج هنرنمایی، اوج جرات و جسارت در نقش آقای حکمتیِ فیلم رگبار را همراه پرویز‌ فنی‌زاده میشود تجربه کرد سالهایی که یکه…

ارتباط با پشتیبانی