منوی دسته بندی
بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی

سالن های تئاتر سایت اکتو
سالن های تئاتر
سالن های سینما سایت اکتو
سالن های سینما
دفتر فیلمسازی سایت اکتو
دفاتر فیلم سازی
پلاتو سایت اکتو
پلاتو ها
فستیوال ها
فستیوال ها و جشنواره ها
آموزشگاه بازیگری سایت اکتو
آموزشگاه های بازیگری

بانک اطلاعاتی اکتو، مجموعه ای از آدرس و شماره تلفن سالن های سینما، پلاتوها، دفاتر فیلم سازی، سالن های تئاتر و آموزشگاه های آزاد تئاتر و سینما است که در راستای تسهیل دسترسی کاربران اکتو به آن ها و بی نیاز شدن از جستجوهای زمان بر است. همچنین در این بخش از سایت جشنواره های فعّال تئاتر معرفی شده و چند خطّی درباره رویکرد و موضوعات آنها نوشته شده است. در هر بخش، محتوای کوتاهی نیز به نیّت معرفی آن قسمت نوشته شده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست. بانک اطلاعاتی اکتو در مجموع شامل 6 زیر مجموعه است:

سالن های تئاتر:

شامل آدرس و شماره تماس تمام (یا بیشتر) آمفی تئاترها،  سالن های نمایش، خانه های نمایش، فرهنگسراهای دارای سالن تئاتر و پلاتو – اجرا ها در شهر تهران است.

آموزشگاه های آزاد:

به معرفی کارگاه ها و کلاس های بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و … تئاتر و سینما پرداخته و آدرس و شماره تلفن آن ها نیز در کنار اسامی شان درج شده است.

سالن های سینما:

مانند زیرمجموعه سالن های تئاتر، آدرس و شماره تلفن سالن های سینمای شهر تهران، چه سینمای بدنه و چه سینمای هنر و تجربه در آن نوشته شده است.

پلاتوها:

آدرس و شماره تلفن پلاتوها، پلاتک ها و آموزشگاه ها و خانه های تئاتر دارای اتاق تمرینِ شهر تهران در این بخش نوشته شده است. 

جشنواره ها:

سالانه جشنواره های تئاتر زیادی در سطح تهران و ایران برگزار می شوند. این جشنواره ها بستری برای معرفی استعدادها و گروه های تئاتری شناخته نشده به تئاتر بدنه هستند. در این زیرمجموعه، جشنواره های به تازگی برگزار شده و یا در حال برگزاری در سطح کشور (عموماً تهران) معرفی می شوند.

دفاتر فیلمسازی:

دفاتر فیلمسازی محیط هایی هستند برای دریافت امکانات، یافتن تهیه کننده برای ساخت فیلم کوتاه و سینمایی، معرفی فیلم و واسطه قرار دادن آن ها برای مجریگری طرح و ارسال اثر به جشنواره های داخلی و خارجی. در این زیرمجموعه از بانک اطلاعاتی اکتو آدرس و شماره تلفن تعداد زیادی از این دفاتر نوشته شده است.

ارتباط با پشتیبانی