منوی دسته بندی

تن

تن (بدن) هر بازیگری باید قادر به انجام یک سری از حرکات پایه مانند: راه رفتن، دویدن، چرخیدن، چهارزانو شدن، خم شدن، ایستادن و … باشد.

در مراحل پیشرفته تر، حرکاتی مانند پریدن، پل زدن، حمل کردن بازیگر دیگر و ایستادن و راه رفتن روی دست هم اضافه می شود.

فی الواقع، حرکت یک کنش میانجی برای تبدیل متن مکتوب به عمل و رفتار است.

بدن (تن) نخستین ابزار از سه ابزار بازیگر است و می توان گفت که حرکت (بدنی)، خود نمایش است.

در نتیجه از نظر بسیاری از تئوریسین های این حوزه، بدن بازیگر حتّی مهم تر از بیان و تخیّل او است.

مشکل اصلی اکثر بازیگران تازه کار این است که اغلب به شکل مشخّص و هدفمند، برای آماده سازی بدن آموزش ندیده اند.

آن ها تمام تایم تمرین را به تحلیل متن نمایش، حفظ کردن دیالوگ و شخصیّت پردازی اختصاص می دهند و از کار بر روی حرکات، رفتار و تصویرهایی که می توانند با بدن و حرکت بر روی صحنه بسازند غافل می شوند.

همین مسئله باعث می شود که هزینه های خرج شده برای لباس و گریم نیز به هدر برود؛ چرا که لباس و گریم زیبا بر روی بدن ناآماده تصویر بدی می سازد و نتیجه عکس می دهد.

حرکات بدنی بر روی صحنه باید زیبا و نمایشی باشد (نه صرفاً فانتزی)، در چهارچوب نمایش کنترل شود، رفتار های کلّی با حرکات روان و رفتار های جزئی و کوچک نیز با ظرافت و دقّت انجام شوند.

همان گونه که در یک کنسرت موسیقی موفّق باید تمام سازها کوک باشند، برای اجرای یک نمایش موفّق نیز باید همه بازیگران بدن کوک و آماده داشته باشند.

بدن مناسب علاوه بر توان فیزیکی، اعتماد به نفس بازیگر را هم افزایش می دهد.

اکتو در این بخش (که زیر مجموعه اوّل جعبه ابزار بازیگر است) به شرح تمرینات و مقالات این ابزار بازیگری می پردازد.

تمرینات بازیگری سایت اکتو

تمرینات روزانه بازیگران تئاتر و سینما

در ژاپن پیش از شروع مسابقات مهم رزمی،یا قبل از نمایش نو که اهمیت خاصی دارد،بازیگران دست های خود را با آب سر می‌شویند.و این عمل تنها برای زدودن ناپاکی…

ارتباط با پشتیبانی