منوی دسته بندی

آموزه های صحنه و پرده نقره ای

آموزه های صحنه و پرده نقره ای ،اصلی ترین شاخه‌ی اکتو است که محتوای خارج از زیرشاخه های دیگر

(بازیگری، کارگردانی، قلم به دست، دراماتورژ، سینماتوگراف، داستان نویسی، روانشناسی بازیگری و جعبه ابزار بازیگر) در آن قرار می گیرد.

تاریخچه ها، معرفی هنرمندان، مقالات و جستارهای حوزه بینارشته ای، گزارشات، مصاحبه ها

و بسیاری از موارد مرتبط با سینما و تئاتر از جمله این موارد هستند.

مطالب موجود در این بخش، اغلب مطالبی جانبی هستند

ولی اهمیّت آن ها هرگز از مطالب بخش های دیگر کمتر نیست و چه بسا بیشتر هم باشد.

اهمیّت تاریخچه های سینمای و تئاتری در مبحث تئوریک پرمبرهن است و اگر ما ندانیم که گذشتگانمان چه کرده اند،
چگونه از آزمایشات سودده و ضرردهشان درس بگیریم؟
شناخت هنرمندان بزرگ عرصه سینما و صحنه به ما این کمک را می کند که کهن الگوهای حوزه مربوط به خودمان را بشناسیم

و شاید الگو و همزاد هنری مان را از بین آن ها پیدا کنیم.

البته که تقلید در ابتدای کار یک هنرمند، نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار هم جایز است.

مقالات و جستارها ما را از تک بعدی شدن و رفتار مکانیکی بر صحنه می گریزانند

و گزارشات خبری اخبار روز جهان نمایش و تصویر را در اختیارمان قرار می دهند.

مصاحبه ها نیز باعث می شوند به صورت مستقیم و بدون واسطه از دیدگاه ها و تجربیات مردم استخوان خُرد کرده هنرمان آگاه شویم.

در مطالب دیگر، اکتو به توضیح و تبیین سبک ها، رویکرد ها، مباحث تئوری و درسنامه های مهم این عرصه می پردازد.

اداره هر بخش از بخش های اکتو بر عهده عدّه ای از دانشجویان جدّی و مستعّد آن رشته هاست،

لیکن در آموزه های صحنه و پرده نقره ای ،همه آن ها دست به دست هم داده

تا مطالبی کاربردی و فاخر را از طریق روش هایی مانند تحقیق، کتابخوانی و ترجمه در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

چند افزونه از تئاتر بیومکانیکال میرهولد

میرهولد بین سال های 1913 تا 1922 به هدف بناگذاری یک قاعده کلّی (استیلیزاسیون)، برای اجرای سبک ها و سبکواره های غیرواقع گرایانه و سیستم های تئاتری حرکت محور (برخی از انواع تئاتر فیزیکال)، اصول بیومکانیک را ساخته، پرداخته و ارائه نمود.

بازیگر درونگرا و برونگرا سایت اکتو

بازیگری درونی و بیرونی

برای دست یابی به بازیگری درونی و بیرونی، و آرامش درونی در صحنه و یافتن روش های جدید بازسازی زندگی روی صحنه، مستلزم نوعی آمادگی جسمانی و در عین حال…

کنترل استرس در بازیگری سایت اکتو

آموزش کنترل استرس در بازیگری

در کتاب بازیگری به روش لی استرابرگ در فصل اول، تنش و اضطراب و استرس را بیماری شغلی بازیگر دانسته است (نه تنها بازیگر،بلکه کارگردان،گوینده،نویسنده و همه مشاغل هنری را…

ارتباط با پشتیبانی