درباره اکتو

اکتو نه یک سایت است، نه یک پیج اینستاگرامی، نه یک کانال اشتراک کتاب و محتوای آموزشی در تلگرام و نه صرفاً یک پلتفرم. اکتو همه این ها هست و در عین حال تلاش می کند فراتر از همه موارد مذکور باشد.

هرچیزی که درباره تئاتر و سینما در اکتو گفته می شود، در این راستا است که شما را یک قدم به هدفتان در هنر نزدیک تر کند. رویای اکتو خلق یک محیطی تعاملی سالم، حرفه ای، عاری از هرگونه حواشی، کم هزینه و هدفمند برای کمک به رشد علاقه مندان و دانشجویان مستعّد در حوزه های مربوط به سینما و تئاتر است و البته که قرار نیست این صحبت ها در قالب حرف و شعار باقی بماند.

اکتو ضوابط و معیارهای اخلاقی را در همه فعّالیت ها و بخش های خود لحاظ خواهد کرد و امید به این است با یاری و همکاری شما هنرمندان عزیز، بتواند طرز فکر اخلاق مدارانه را در بستر عمومی تئاتر و سینمای کشور، اشاعه دهد.

آیا اکتو صرفاً یک بستر آموزش بازیگری است؟

خیر. اکتو علاوه بر انتشار محتوای آموزش بازیگری، آموزش هایی در ارتباط با کارگردانی سینما و تئاتر، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی، دراماتورژی، طراحی صحنه، لباس و گریم و دیگر مشاغل مربوط به تئاتر و سینما دارد و خواهد داشت.

آیا اکتو صرفاً آموزش می دهد؟

خیر. بخش مهمّی از اکتو محتوای آموزشی آن است ولی در حقیقت اکتو بستری تعاملی برای ارتباط سالم و حرفه ای هنرمندان دغدغه مند و علاقه مندان پیگیر در حوزه سینما و تئاتر است که علاوه بر فعّالیت های آموزشی و کارگاهی، فعّالیت های عملی به صورت مجازی و حضوری نیز خواهد داشت.

اکتو متعلّق به چه کسی (کسانی) است؟

سایت اکتو

تیم مدیریت و پشتیبانی اکتو شامل عدّه ای از جوانان شاغل در عرصه تئاتر و تلویزیون است که هدف غایی آن ها از تأسیس این سایت ایجاد جوّی مثبت و تعاملی برای ارتباط، تولید، همکاری، همیاری، تعلیم و تعلّم مابین علاقه مندان به سینما و تئاتر است.

فعالیّت های عملی اکتو به چه شکل خواهد بود؟

فعّالیت های عملی اکتو شامل چند بخش خواهد بود.
فعّالیت های مربوط به حوزه بازیگری: آموزش و پرورش بازیگران و علاقه مندان به بازیگری و ایجاد بازار کار برای ایشان، برگزاری این استودیو وکارگاه های منتج به اجرا و تولید محتوای تخصّصی و یونیک در ارتباط با بازیگری و انتشار آن.

فعّالیت های مربوط به حوزه کارگردانی: حمایت معنوی و در آینده مالی از کارگردانان مستّعد حوزه تئاتر و سینمای مستقل، تولید محتوای تخصّصی و یونیک در ارتباط با دراماتورژی، بازیگردانی، کارگردانی، ترکیب بندی، قاب بندی و به طور خلاصه کلیّه مباحث حوزه کارگردانی و ایجاد بستر اکتیو وتعاملی برای پیدا کردن بازیگر و عوامل مورد نظر.

فعّالیت های مربوط به حوزه نویسندگی: برگزاری دوره های مجازی و حضوری نویسندگی تعاملی، برگزاری این استودیو و کارگاه های منجر به تولید نمایشنامه یا فیلمنامه، تولید محتوای تخصّصی در ارتباط با هرگونه نویسندگی دراماتیک و تلاش برای ایجاد بستری برای عرضه آثار درام نویسان جوان به بازار کار هنری کشور.

در نهایت درباره اکتو یک سایت کاربر محور بوده و بخش اعظم محتوای آن نه از جانب تیم پشتیبانی، بلکه از سمت کاربران آن تأمین می شود، چرا که هنر نمایشی همین است و همین خواهد بود؛ کسی در انزوا به قلّه اوج نخواهد رسید و قطعاً ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.

اکتو آکادمی جامع فعالان تئاتر و سینمای کشور

ارتباط با پشتیبانی